mandag 28. september 2015

Formynderi og tullete regler

Det er svært mange her i landet som importerer vitaminer og andre typer kosttilskudd fra utlandet. Noen gjør det
helt på eget initiativ, mens andre gjør det etter råd fra lege. Dette har stort sett fungert greit for de aller fleste, selv om norske regler har vært mye mer restriktive enn f. eks. EU-reglene.

Så har våre folkevalgte funnet det for godt å stramme inn enda mer på gjeldende regler. Resultatet er at fra 1. oktober 2015 blir det mye vanskeligere eller umulig å importere slike produkter selv.

Jeg vet ikke hvorfor Stortinget har gjort denne lovendringen.... det kan være flere årsaker, f. eks.

  • En alt for sterk trang til å kontrollere alle -å være formyndere
  • En mistro til at folk ikke vet sitt eget beste.
  • Påvirkninger fra gammeldagse leger som ikke har fått med seg nye trender innen faget sitt
  • En legemiddelbransje som vil ha mer kontroll og tjene mer.
Uansett årsak er dette en lovendring som vil få store konsekvenser for veldig mange som trenger disse preparatene. Om en lege skal skrive resept på f. eks. sterke D-vitaminer så vil prisen på produktet mangedobles, ettersom det da må importeres og selges via apotek.

Det finnes mange sterke historier og meninger om dette, f. eks. på en Facebookgruppe: https://www.facebook.com/groups/513272555517926/?fref=nf 

Det seriøse og kunnskapsbaserte tidsskriftet Helsemagasinet - vitenskap og fornuft - har også viet dette oppmerksomhet.

Sist, men ikke minst - EU /ESA liker heller ikke de nye reglene og har henvendt seg til norske myndigheter og bedt dem om å ha regler i samsvar med gjeldende lover i EU / EØS

Jeg håper at ansvarlige myndigheter forstår at de nye reglene vil kunne skade mange og lage problemer for enda flere - og at de tar konsekvensen av dette og enten går tilbake til gamle regler eller legger seg på samme linje som EU /EØS. Du kan gjerne være med å påvirke, f. eks. gjennom gruppen(e) på Facebook eller på andre måter.lørdag 16. mai 2015

TV2 Nyhetskanalen - tullete info

Ble irritert i dag når jeg så på et innlett på TV2 Nyhetskanalen (16. mai 2015). De presentert en ny, banebrytende app (program for mobil/nettbrett) som gir deg muligheten til å sende dine egne "TV-programmer" - eller dele dine opplevelser med lyd og bilde med andre.

En ung og ikke veldig erfaren it-"ekspert" dukket opp i studio med et par mobiltelefoner som benyttet den aktuelle appen. Han viste bilder av de som var i studio med begge telefonene og var veldig begeistret for denne spennende muligheten til å dele opplevelser.

En av Nyhetskanalens programledere forsøkte seg med et spørsmål om det var greit å filme eller dele lyd og bilde fra det man opplever. Det kom dessverre ikke noe skikkelig svar....

Jeg reagerte på to ting i denne reportasjen:

1. Det er ikke tillatt å publisere eller dele bilder uten samtykke fra de som opptrer på bildene. Det er noen unntak, men hovedregelen er at man må få tillatelse fra de som er med på filmen eller bildene - hvertfall om diss kan gjenkjennes. Oppfordringen er derfor - om noen tar bilder, tar opp film eller streamer live bilder, så MÅ de ha tillatelse fra de som er med på bildene. Blir du utsatt for noen som distribuerer bilder eller video av deg uten at du har gitt samtykke - send regning til vedkommende. Passende beløp - fra kr 5.000 til 50.000.

2.  Det var ellers fornøyelig å se at "IT-eksperten" gikk i baret på det aller mest elementære når det gjelder å publisere bilder og ikke minst film/video på nettet - mobiltelefonen må holdes HORISONTALT, slik at bildet får en liggende (landscape) format - på samme måte som en TVskjerm. Dette hører med til barnelærdommen.

Ellers - den aktuelle appen er sikkert interessant, men - bruk den med forsiktighet, hold telefonen horisontalt og få samtykke fra de du tar bilder av.

Synspunkter???

lørdag 7. februar 2015

Mister vi et viktig språk?

Det snakkes en del om mobiltelefonens plass i samspillet mellom mennesker. Vi har alle sett ellet opplevd at flere som f. eks. deltar på et møte ikke er egentlig tilstede, men opptatt med ett eller annet på telefonen. Det kan være lesing av nyheter, epost, meldinger eller sosiale medier som har fått førsteprioritet. Resultatet er som oftest at de det gjelder egentlig ikke er tilstede eller deltar på møtet - de bare er der. Mange ganger kan dette føre til dårlige møter, irritasjon hos de andre og ikke minst dårlig bruk av både egen og andres tid.

I samspill mellom mennesker kan denne prioriteringen få helt andre konsekvenser. Er man på restaurant med sin kjære er det direkte uhøflig å la telefonen få størst oppmerksomhet. Sammen med gode venner sender man et tydelig signal til de øvrige om at "dere fortjener ikke samme oppmerksomhet som telefonen min" - selv om man kanskje ikke mener det. Venner med en slik prioritering vil jeg helst ikke ha (om jeg kan velge).

Men - tittelen i denne bloggen sier noe om språk. Jeg tenker da på det språket som kroppen vår benytter. Vi "snakker" til andre med øynene, ansiktet hendene osv. Dette språket er vesentlig for oss alle, selv om noen ikke er oppmerksom på det og ikke benytter det aktivt. Det er likevel viktig for de fleste av oss å kunne tolke eller forstå det som ikke blir sagt med ord. Ord utgjør faktisk bare omkring en tredjedel av den kommunikasjonen vi har med hverandre....

Eksempel. Du spør en venn det vanlige spørsmålet: "Åssen går det med deg". Svaret du får er sikkert "Bare bra". Samtidig kan du legge merke til - gjerne ubevisst - at det er "noe" som ikke stemmer. Den som sier "bare bra" med munnen sier kanskje noe helt annet med kroppen. Hva skal du da tro på?  Kroppen, selvfølgelig!  De fleste av oss kan si usannheter, men nesten ingen kan lyve med kroppen. Ofte er det viktig, ja noen ganger til og med avgjørende, å vite om vi blir presentert for sannhet eller bløff.

Et annet eksempel: Du er på et marked og en selger forteller om alle fordelene med produktet sitt. Du stiller kanskje noen spørsmål, og får sannsynligvis svar som skal overbevise deg om å handle. Er du trent i å "lese" hva selgerens kropp sier, så vil du kanskje kjenne at "noe" ikke stemmer helt. Du velger derfor å ikke handle.

Kan bruk av mobiltelefon påvirke vår evne til å forstå andres kroppsspråk? Jeg tror det. Med masse trening i å kommunisere uten å ha kontakt med fysiske mennesker vil vi gradvis bli mindre dyktige til å forstå dette språket. Resultatet kan være at vi går glipp av informasjon som er viktig for oss.

En annen side av denne elektroniske kommunikasjonen er at hjernen vår hele tiden forsøker å tolke det vi hører eller leser. Når vi ikke har tilgang til kroppsspråket vil hjernen lett begynne med feiltolking og ofte også med "katastrofetolkning". Det som var ment som en spøk kan lett tolkes som alvor når vi ikke har den ekstra informasjonen som vedkommendes kroppsspråk gir oss.

Så - logg av. Legg bort telefonen når den ikke er HELT nødvendig.
Jeg er ganske sikker på at livet blir litt bedre da.

Synspunkter?
søndag 11. januar 2015

Sikkerhetsventil?

Etter å ha sett en reportasje på TV nylig, om en 10 år gammel gutt med diabetes 1 begynte jeg å fundere litt... Velger å dele disse funderingene - kanskje noen har synspunkter.

Diabetes 1 betyr at bukspyttkjertelen ikke produserer insulin. Det kan sikkert være mange årsaker til dette, men jeg nøyer meg med at det ikke blir produsert insulin i kroppen.

Kroppen benytter insulin først og fremst som en sikkerhetsventil (den eneste) mot høyt blodsukker. Insulin gir også kroppen beskjed om å lagre energi som fett - i tilfelle næringstilgangen skulle bli dårligere. Vi trenger altså insulin for å holde blodsukkeret nede på et normalt nivå.

Dette fører til to spørsmål:
1. Hvorfor stiger blodsukkeret til et for høyt nivå?
2. Kan noe annet enn insulin holde blodsukkeret på et normalt nivå?

Jeg har forstått det slik at blodsukkeret stiger fordi kroppen har fått inn ulike former for sukker (karbohydrater) i mat og drikke uten at den har behov for alt dette umiddelbart. Den har da to muligheter - enten å øke aktiviteten for å forbrenne mer sukker eller benytte den eneste sikkerhetsventilen den har,  å øke insulinproduksjonen. Insulinet reduserer da blodsukkeret og sørger for at sukkeret enten skilles ut eller omdannes til fett som lagres i kroppen. Når blodsukkeret synker gir det sultfølelse - kroppen tror det er lite tilgjengelig energi og ber om påfyll. Dermed er man inne i en slags vond sirkel. Denne kan forsterkes om insulininntaket blir for stort. Blodsukkeret blir for lavt og man må innta sukker i en eller annen form for å få det opp igjen.

Til det andre spørsmålet....  Det er, så vidt jeg vet, kun karbohydrater som påvirker blodsukkeret direkte. De andre næringsstoffene, fett og proteiner må behandles i kroppen og gjøres om til glukose (sukker) før den kan gjøre seg nytte av dem. Denne funksjonen er vanligvis i orden, selv om man har diabetes 1. Når kroppen venner seg til å hente næring fra fett og proteiner vil den omdanne bare så mye av dette som den trenger og prosjonere ut blodsukker slik at nivået holdes noenlunde normalt. Dette vil altså redusere eller kanskje fjerne behovet for insulin, men krever selvsagt en omfattende omlegging av kostholdet. Mange som ikke har diabetes lever utmerket uten å innta sukker og har et kosthold som inneholder minimalt med andre former for karbohydrater. Dette er også den "behandlingen" som oftest benyttes av de som har diabetes 2, der kroppen produserer insulin men kan ikke gjøre seg nytte av den.

Spørsmålet til slutt blir da: Er det nødvendig å ta insulin rett og slett fordi vi har et feil kosthold?

P.S.
Jeg er ikke lege og har heller ikke medisinfaglig bakgrunn.
Disse funderingene må derfor ikke benyttes for å endre et behandlingsopplegg som er gitt av lege.

Synspunkter / kommentarer?