søndag 11. januar 2015

Sikkerhetsventil?

Etter å ha sett en reportasje på TV nylig, om en 10 år gammel gutt med diabetes 1 begynte jeg å fundere litt... Velger å dele disse funderingene - kanskje noen har synspunkter.

Diabetes 1 betyr at bukspyttkjertelen ikke produserer insulin. Det kan sikkert være mange årsaker til dette, men jeg nøyer meg med at det ikke blir produsert insulin i kroppen.

Kroppen benytter insulin først og fremst som en sikkerhetsventil (den eneste) mot høyt blodsukker. Insulin gir også kroppen beskjed om å lagre energi som fett - i tilfelle næringstilgangen skulle bli dårligere. Vi trenger altså insulin for å holde blodsukkeret nede på et normalt nivå.

Dette fører til to spørsmål:
1. Hvorfor stiger blodsukkeret til et for høyt nivå?
2. Kan noe annet enn insulin holde blodsukkeret på et normalt nivå?

Jeg har forstått det slik at blodsukkeret stiger fordi kroppen har fått inn ulike former for sukker (karbohydrater) i mat og drikke uten at den har behov for alt dette umiddelbart. Den har da to muligheter - enten å øke aktiviteten for å forbrenne mer sukker eller benytte den eneste sikkerhetsventilen den har,  å øke insulinproduksjonen. Insulinet reduserer da blodsukkeret og sørger for at sukkeret enten skilles ut eller omdannes til fett som lagres i kroppen. Når blodsukkeret synker gir det sultfølelse - kroppen tror det er lite tilgjengelig energi og ber om påfyll. Dermed er man inne i en slags vond sirkel. Denne kan forsterkes om insulininntaket blir for stort. Blodsukkeret blir for lavt og man må innta sukker i en eller annen form for å få det opp igjen.

Til det andre spørsmålet....  Det er, så vidt jeg vet, kun karbohydrater som påvirker blodsukkeret direkte. De andre næringsstoffene, fett og proteiner må behandles i kroppen og gjøres om til glukose (sukker) før den kan gjøre seg nytte av dem. Denne funksjonen er vanligvis i orden, selv om man har diabetes 1. Når kroppen venner seg til å hente næring fra fett og proteiner vil den omdanne bare så mye av dette som den trenger og prosjonere ut blodsukker slik at nivået holdes noenlunde normalt. Dette vil altså redusere eller kanskje fjerne behovet for insulin, men krever selvsagt en omfattende omlegging av kostholdet. Mange som ikke har diabetes lever utmerket uten å innta sukker og har et kosthold som inneholder minimalt med andre former for karbohydrater. Dette er også den "behandlingen" som oftest benyttes av de som har diabetes 2, der kroppen produserer insulin men kan ikke gjøre seg nytte av den.

Spørsmålet til slutt blir da: Er det nødvendig å ta insulin rett og slett fordi vi har et feil kosthold?

P.S.
Jeg er ikke lege og har heller ikke medisinfaglig bakgrunn.
Disse funderingene må derfor ikke benyttes for å endre et behandlingsopplegg som er gitt av lege.

Synspunkter / kommentarer?