Bok om Reverse Therapy

Boken Reverse Therapy prosessen av dr. John Eaton gir verdifull informasjon om mekanismene bak en rekke såkalte uspesifikke sykdommer som f. eks. firbromyalgi, kronisk utmattelsessyndrom (CFS), utbrenthet, stress, angst og depresjon.

Se mer info og mulighet for bestilling på Reverse Therapy nettsidene dersom du er interessert!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar