lørdag 9. oktober 2010

Angst

Jeg har fått en epost fra Merete som spør om jeg kan skrive om angst. Hun opplever angst for symptomene sine. Som tidligere vil jeg beskrive dette så enkelt jeg kan.

I Reverse Therapy skiller vi klart mellom frykt og angst.

Frykt er en følelse som benyttes av Bodymind - kroppen vår - for å be oss om å gjøre oss mindre sårbare og utsatte. Det er altså en følelse som oppmuntrer oss til å ta vare på oss selv - . Det kan være å komme seg bort fra en farlig situasjon, det kan være å forberede seg på noe som er krevende og vanskelig og det kan være en oppmuntring om å få hjelp eller støtte fra noen. Frykt handler alltid om noe som skjer .

Angst er noe som den logiske hjernen vår - Headmind - lager. Headmind er uavhengig av tid, og er ekspert på å lage bilder og inntrykk av hva som kanskje kan komme til å skje en gang i fremtiden. Angst har altså med en ikke-eksisterende, tenkt situasjon å gjøre.

Det kan være flere grunner til at Headmind lager disse skrekkfilmene, og jeg skal ta for meg en av dem nå - kanskje den vanligste. La oss anta at du har en eller annen utfordring som du ikke har tatt tak i eller gjort noe med. Det kan være ganske dagligdagse ting som har gjort deg sint, frustrert eller redd. Bodymind har gitt deg disse følelsene for å oppmuntre deg til å gjøre noe, men det har blitt utsatt, avfeid eller bortforklart.

Når Headmind har lite å gjøre registrerer den disse følelsene og finner en fin anledning til å lage skrekkfilm av dem. Den lager altså tenkte krisesituasjoner fordi den har lite annet å holde på med og fordi du har uløste utfordringer. For hver gang den gjør dette blir de tenkte krisesituasjonene stadig mer troverdige og livaktige.

Det er flere ting som kan gjøres med denne angsten.
  • Trene på å være tilstede i øyeblikket - NÅ. Det er ikke alltid lett, men trening hjelper.
  • Ha mange ting 'på gang' slik at Headmind er opptatt med disse - gjerne ting du liker eller ting som engasjerer deg.
  • Ta tak i - og reagere på de underliggende følelsene - beskjedene fra Bodymind.
Som et lite apropos til dette vil jeg fortelle om da jeg hadde med meg min gode venn og RT-kollega, Caroline, opp i tårnet på den gamle Holmenkollbakken. Den øverste delen opp til toppen bestod av en veldig lang og bratt trapp. Da vi skulle ned igjen så jeg at Caroline stoppet på det øverste trinnet - stod der et øyeblikk og tok et trinn nedover. Der stod hun igjen et sekund eller to før hun tok et par skritt og stoppet opp igjen. Slik fortsatte hun helt til hun var nede. Etterpå spurte jeg henne hva som skjedde.

Hun fortalte at hun fikk både frykt og angst for den lange trappa. Frykten ba henne om å gjøre noe nå, og hun valgte å gå forsiktig. Headmind laget også angst for hva som kunne komme til å skje. Hver gang hun stoppet opp konstaterte hun at hun hadde det ok, og at det ville være greit å gå et par trinn til. Slik fortsatte hun hele veien ned. Hun benyttet altså det første og tredje punktet i oppskriften ovenfor.
.
Angst kan også skyldes andre forhold, f. eks. traumatiske situasjoner i livet. Jeg vil skrive om dette senere. Du kan finne litt om angst også på nettsidene til Reverse Therapy.

Summary for my English speaking friends:

In Reverse Therapy we consider fear and anxiety two different things. Fear is an emotion created by our body, or Bodymind as we call it. It is a message to us to act and do something to become less vulnerable NOW.
Anxiety is created by our logical mind - our Headmind. Headmind likes to create disaster movies when it is bored and have too little to do. These disaster movies are just images. The underlying emotions that are not responded to trigger this Headmind activity.

Things to do to stop anxiety:
  • Practice awareness in the moment
  • Have plenty of (enjoyable) activities to keep Headmind busy
  • Respond to the underlying emotions from Bodymind

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar