lørdag 29. mars 2014

Mindfulness

Ordet mindfulness har blitt et moteord som egentlig kan være litt misvisende. Det betyr jo ikke at tankene er fyllt opp av noe. Betydningen er mer i retning av oppmerksom tilstedeværelse eller oppmerksomt nærvær som ofte benyttes på norsk. I denne tilstanden er du oppmerksom på hva som skjer akkurat nå. Oppmerksomheten kan være på ytre ting som lyder, synsinntrykk, lukt, smak eller den kan være på dine indre følelser, fornemmelser og ting som skjer i kroppen (f. eks. pusten).

De fleste former for meditasjon er ulike former for mindfulness. Mindfulenss kan også oppnås gjennom f. eks. Yoga, Tai Chi og Qi Gong.

Noen få nøkkelpunkter om Mindfulness:

  • Bevissthet. Du er helt bevisst på at du er "i kroppen", akkurat NÅ - i øyeblikket.
  • Observasjon. Du legger merke til tanker som kommer og går, til pusten din eller ytre ting som skjer.
  • Tilstedeværelse. Du er fullt og helt tilstede i det som skjer
  • Oppmerksomhet. Du benytter passiv / nøytral oppmerksomhet på indre og ytre hendelser
  • Våkenhet. Du er helt oppmerksom på det som skjer - ikke i en slags halv-sovende tilstand
  • Frigjort. Du er ikke bundet opp til tanker og vurderinger. Du lar dem komme og gå uten å bli dratt inn i dem.
  • Ikke-vurderende. Du er med på det som skjer og vurderer ikke om du gjør det rett eller feil.

I Reverse Therapy benytter vi ofte enkle former for Mindfulness for å hjelpe klienten til å bli oppmerksom på følelser og fornemmelser i kroppen. Dette er grunnlaget for i neste trinn i prosessen som er å forstå hva følelsene betyr (hva kroppen oppmuntrer deg til) og til sist å sette ut i livet det kroppen ber deg om (lytte til kroppen).

Ulike hjelpemidler, som f. eks. innspilte veiledninger kan gjerne benyttes ved praktiseringen av mindfulness. Slike instruksjoner kan hjelpe deg til å komme i gang. Etter hvert vil du ganske sikkert finne fram til hvordan du kjenner at du vil praktisere oppmerksom tilstedeværelse.

Om du skulle ha lyst til å forsøke, kan du finne instruksjoner på  f. eks. http://franticworld.com/free-meditations-from-mindfulness/  (instruksjonene er på engelsk). Jeg har også noen tanker om å spille inn noen enkle instruksjoner som kan være en hjelp for å komme i gang med din egen form for mindfulness. Fortell meg gjerne om dette er noe som kan være av interesse for deg.

Lykke til med Mindfulness. Ta gjerne kontakt om du har spørsmål.
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar