torsdag 20. oktober 2011

Gjennombrudd i behandling av ME?


På TV2-nyhetene i går, den 19. oktober 2011, presenterte de det som ble kalt et gjennombrudd i behandlingen av ME. To leger ved Haukeland sykehus har oppdaget at en medisin som benyttes for kreftpasienter også gir gode resultater for pasienter med ME. Det ble fortalt at 2/3 av de som ble behandlet med denne medisinen fikk reduserte symptomer eller ble symptomfrie.
Funnene som de to legene på Haukeland har gjort er absolutt interessante. Vi vet imidlertid lite om hva slag tester de har gjennomført osv. Tiden vil forhåpentligvis vise dette.

Det ble fortalt at mye tyder på at denne sykdommen er en autoimmun sykdom - altså en sykdom der kroppens immunforsvar ikke fungerer som det skal og angriper kroppens egne celler. Dette er - så vidt jeg kan forstå - veldig forskjellig fra det som har blitt hevdet tidligere, bl. a. av ME-foreningen. Om noen har antydet at sykdommen kan ha ulike årsaker har man blitt møtt med ganske bastante påstander om at ME er en neurologisk sykdom. Det er mulig jeg tar feil, men for meg virker det som om denne konklusjonen nå må revurderes....?

Det ble også sagt av de nevnte legene at ME heller ikke er en psykisk sykdom. Det har vi vel visst lenge? Av en eller annen grunn har noen fått det for seg at dersom man kan bli frisk ved å "jobbe med seg selv" så har man en psykisk sykdom. Jeg oppfatter dette som direkte feil. Kropp, tanker og sinn hører svært nøye sammen og påvirker hverandre. Å dele sykdommer inn i psykiske og somatiske er derfor kunstig og gir litt "merkelige" konsekvenser.

La meg gi et eksempel:

En person lider av høyt blodtrykk og hjerteproblemer. Har denne personen en psykisk sykdom?

De fleste svarer nei. Men - kan det ikke være at denne personens måte å leve på (overvekt, lite mosjon, stress på jobben, et håpløst parforhold, røyking osv.) i stor grad bidrar til, eller er årsak til sykdommen? For å si det på en annen måte - denne personen benytter et sett med (headmind-)regler som er skadelig for vedkommende. I mitt hode er ikke vedkommende psykisk syk.

Vi kan benytte samme logikk for ME, kronisk utmattelsessydrom, fibromyalgi m. fl. Alle de jeg har møtt med disse diagnosene har benyttet regler og tillærte programmer som har gjort at kroppen til slutt har slått alarmen på, og sykdommen er et faktum. Da kan blant annet immunforsvaret være helt i ulage. Studien fra Haukeland bekrefter faktisk det vi har registrert i lang tid.

Både jeg og de øvrige terapeutene i RT-systemet har erfart at mennesker som følger prosessen i Reverse Therapy og gjør de endringene i tilværelsen som kroppen varsler dem om også blir friske eller får vesentlig reduksjon av symptomene. Våre tall viser at mellom 70 og 85% oppnår slik bedring - altså minst like bra som resultatene fra Haukeland. Dessuten - og det er viktig for mange - man slipper medisiner med tilhørende  bivirkninger. Som nevnt - tiden vil vise.....