fredag 31. desember 2021

Det året det var så bratt....

Det var vel Øystein Sunde som formulerte dette uttrykket. 

Etter at 2021 om et par timer går over i historien føler jeg at det stemmer ganske godt. Året har vært fylt av mange utfordringer - særlig mentalt.

Som jeg skrev for et år siden hadde mye kommet på plass i det nye hjemmet vårt når vi startet på 2021. Vi hadde nesten et år bak oss med uvante tiltak og begrensninger på grunn av Corona. Både politikere og helsetopper hadde lenge snakket om at dette nok ville være over ganske snart. Det skjedde jo, som kjent, ikke. 

Vinteren og våren gikk, og det ble snekring av terrasse, planering av uteområde og planting. Uteområdet fikk første prioritet, og i april startet Dillerud Anlegg AS bygging av en støttemur for at vi skulle få noe mer enn en bratt skråning mot naboen.

April: bratt skråning mot naboen

April: mye større uteområde

August: planering, planting og naboens hus kom opp.

Alt så ut til å gå greit.

Så - i løpet av april / mai ble Aud gradvis dårligere, og den 25. mai ble hun innlagt akutt på Kalnes. Det ble funnet noen fysiske ting som ble korrigert, men hun var "ikke seg selv" lenger. Kognitiv svikt og forvirring, sa legene. 

Sommeren gikk med opphold på Rehab på Sollia pleie og omsorgsenter - i vente på plass på alders-psykiatrisk avdeling på Kalnes. Hun ble innlagt der den 11. august og var der i 8 uker. Ble deretter skrevet ut til langtidsplass på sykehjemmet, og der er hun fortsatt.

Selv om uro og angst lenge har vært en del av hverdagen for oss, så ble dette en endring som merkes både fysisk og mentalt. Det har blitt stille i huset - litt godt, men savnet ligger på lur. Kanskje ikke så rart etter å ha vært gift i 52 år...

Men - det har definitivt vært mye positivt også!

Det mest positive er familien!  Alle har stilt opp - hver på sin måte. Det har gjort utrolig godt, og er definitivt det jeg kommer til å huske fra dette året. En stor takk til dere alle sammen!!

Gode venner og naboer har også bidratt til at situasjonen har blitt bedre. Det kan være et besøk hos Aud, en prat, et spørsmål om hvordan det går,  osv. Takk til dere også!

Det har også vært positivt å kunne fortsette å jobbe - både på treningssenteret og med litt data-aktiviteter. Håper at dette kan fortsette.

Så var det nyttårsforsettene da....  Jeg har ikke så mange, men det viktigste er å vedlikeholde den kroppen jeg har både fysisk og mentalt. Den begynner å bli gammel, men funker fortsatt greit. Stadig mer vedlikehold er imidlertid nødvendig, og det skal jeg sørge for!

Vil til slutt ønske dere alle - familie, venner, bekjente og andre som måtte komme innom denne bloggen et riktig godt, nytt år!! 
(Som vi sier i logen: Måtte det skje!)

onsdag 8. september 2021

Angst og frykt

I TV-programmet "Lindmo" den 27. september 2019 kom Morten Harket med en interessant uttalelse i forbindelse med en artist som følte seg usikker på fremtiden.

"Husk, angsten har alltid feil, men frykten har alltid rett".

Etter å ha jobbet noen år med å hjelpe folk som "har møtt veggen" til bl. a. å uttrykke følelser var denne beskrivelsen svært treffende. Jeg har jo forsøkt å fortelle klienter det samme, men som regel med mange flere ord.

Å skille begrepene angst og frykt er ikke veldig vanlig. Et søk på Wikipedia blander sammen angst og frykt og beskriver begge deler som indre uro. Andre nettsteder ser også ut til å blande disse begrepene.

Da Dr. John Eaton, som er psykolog (han sier selv at han var psykolog...) utviklet Reverse Therapy var det helt naturlig og nødvendig å skille frykt og angst.  Jeg skal forsøke å forklare nærmere.....

Kroppen vår har en "intelligens" som har som oppgave å beskytte oss mot fare og skade og hjelpe oss til å få dekket behovene våre på en god måte. John Eaton kaller denne intelligensen for "Bodymind". For å gjøre dette benytter kroppen følelser og fornemmelser. De forskjellige følelsene som vi kan kjenne er egentlig beskjeder eller oppfordringer fra kroppen vår om å innrette oss slik at vi har det bra. Vi har det bra bare NÅ. Derfor er meldingene fra kroppen knyttet til det øyeblikket vi befinner oss i - nå.

For eksempel:
Glede  -  oppmuntrer oss til å gjøre mer av det vi holder på med - nå
Frykt   -  oppmuntrer oss til å ta vare på oss selv, finne ut av vanskelige ting, dele store oppgaver i mindre biter eller be om hjelp fra andre.
Sinne  -  oppmuntrer oss til å passe på rettighetene våre.
Frustrasjon  -  oppmuntrer oss til å gjøre andre ting eller gjøre ting på en annen måte.

Hvis vi skulle få en svært vanskelig oppgave som må løses vil vi trolig føle frykt - altså en oppmuntring om å lære det som er nødvendig for å løse oppgaven, kanskje dele den i mindre biter og kanskje søke hjelp til å få løst oppgaven på en god måte.

Fornuften vår, tankene våre er den andre intelligensen vi er utstyrt med - med John Eatons ord: Headmind.. Denne intelligensen har alle oppskriftene som vi har fått inn fra omgivelsene våre, og hjelper oss til å fungere sosialt, i jobb, i familie osv. Fornuften hjelper oss også til å planlegge hva vi skal foreta oss i fremtiden, og den har mange minner om ting som har skjedd tidligere. Den er altså uavhengig av tid.

Om vi får den nevnte oppgaven og ikke gjør som frykten oppmuntrer oss til, så vil fornuften vår lett begynne å lage skrekk-bilder av hva som kan skje om vi ikke klarer oppgaven. Fornuften lager bilder av den ene krisesituasjonen etter den andre. Kanskje henter den inn inntrykk fra tidligere situasjoner der vi ikke har klart å leve opp til de oppskriftene som omgivelsene har gitt oss.
Disse skrekkfilmene hjelper oss ikke til å løse problemet. Snarer tvert imot. Vi kan bil rastløse, irritable, miste initiativ og overskudd osv. Angsten som vi da har hjelper oss ikke, og den har, som Morten Harket sa det, feil.


søndag 10. januar 2021

Yoga

Tittelen på denne bloggen forteller at den bl. a. skal handle litt om Yoga. Det har vært lite om dette tidligere. Derfor litt nå.

  Min egen kontakt med Yoga startet i 2009. I forbindelse med terapivirksomheten min fikk jeg tips fra en terapeutkollega, Nicky Jevon, om at Yoga kunne være bra - både for klientene og for terapeuten. Hun sendte meg et par bilder av aktuelle stillinger som kan bidra til å ha oppmerksomhet på - og roe ned kroppen.

Oppmerksomhet på dyp (mage)pust
Treet

Men - dette førte ikke til så store forandringer - hverken for klientene eller for meg. Jeg måtte lære mer....

Neste trinn ble å kontakte Anja Vibelund som driver Maranja Yoga bl. a. i Askim. Høsten 2009 startet jeg på begynnerkurs hos Anja...
Anja Vibelund
Siden den gang har det blitt utallige timer på Yogamatta - først hos Anja, senere hos Spiros (Anjas samboer). Fra vinteren 2010/2011 ble det også QiGong / TaiChi med Spiros. 

Spiros Peristeris

Yoga ble en helt ny opplevelse og erfaring. Jeg kunne registrere at kroppen endret seg - langsomt. Kiropraktorbesøk pga ryggproblemer ble sjeldnere og endret seg fra et besøk hver annen måned til kanskje et par besøk i året. Nå er det ingen besøk.... Fleksibiliteten bedret seg også, og enkelte stillinger som til å begynne med var utenfor rekkevidde kunne etter hvert utføres på en ganske grei måte. Oppmerksomheten på pusten ble også bedre, og det ble lettere å roe kroppen ned ved hjelp av rolig pust.

Når jeg begynte med TaiChi / QiGong ble endringene enda mer merkbare. Pusten ble dypere og langsommere. Jeg ble mer oppmerksom på strukturen i kroppen i ulike stillinger, og det ga en annen opplevelse av stillingene.

Så, i slutten av 2014, noen måneder før treningssenteret i Skiptvet skulle åpne, fikk jeg spørsmål om jeg kunne undervise i Yoga. Svarte noe sånt som at "det kan jeg sikkert ..." og tenkte ikke noe mer på det før åpningsdagen plutselig var der. 

Siden da har det blitt mange interessante og lærerike timer på senteret. Flere av de som startet med Yoga i 2015 er fortsatt med på timene. Det kommer også stadig nye deltagere - noen har forsøkt Yoga tidligere, andre ikke. Jeg registrerer at de fleste som er med over en viss tid opplever at kroppen endrer seg - bedre styrke, fleksibilitet, oppmerksomhet og pust.

Jeg har valgt å praktisere en klassisk, grunnleggende Yoga - Hatha Yoga - siden det er dette jeg har praktisert selv. I flere av timene har jeg imidlertid også med innslag av QiGong (tilsynelatende enkle bevegelser og pust). Det er interessant å se at både eldre (over 80 år) og unge (tenåringer) ser ut til å ha nytte og glede av å være med på Yogatimene.

Warrior 1 (med vekter)

Tar til slutt med et bilde fra en fredagstime (8.1.2021). Denne ettermiddagen var det kun 3 deltagere, og det ble fristende å prøve en variant av stillingen som heter Kriger 1  (Warrior 1/ Virabhadrasana 1). Denne utføres normalt uten noe i hendene som skal kastes på den tenkte fienden. Vi forsøkte med vekter på ca. 2kg. Det ble plutselig ganske mye mer krevende å stå lenge....

Jeg oppdager, når jeg skriver dette, at det er et tema som jeg kan skrive mer om. Om du som leser dette kanskje lurer på om Yoga kan være noe for deg - legg gjerne inn spørsmål her (nedenfor). 

P.S.: Når dette virus-styret som vi er midt oppe i gir seg vil det også være mulighet for Yoga prøvetimer på Skiptvet Treningssenter.