lørdag 7. februar 2015

Mister vi et viktig språk?

Det snakkes en del om mobiltelefonens plass i samspillet mellom mennesker. Vi har alle sett ellet opplevd at flere som f. eks. deltar på et møte ikke er egentlig tilstede, men opptatt med ett eller annet på telefonen. Det kan være lesing av nyheter, epost, meldinger eller sosiale medier som har fått førsteprioritet. Resultatet er som oftest at de det gjelder egentlig ikke er tilstede eller deltar på møtet - de bare er der. Mange ganger kan dette føre til dårlige møter, irritasjon hos de andre og ikke minst dårlig bruk av både egen og andres tid.

I samspill mellom mennesker kan denne prioriteringen få helt andre konsekvenser. Er man på restaurant med sin kjære er det direkte uhøflig å la telefonen få størst oppmerksomhet. Sammen med gode venner sender man et tydelig signal til de øvrige om at "dere fortjener ikke samme oppmerksomhet som telefonen min" - selv om man kanskje ikke mener det. Venner med en slik prioritering vil jeg helst ikke ha (om jeg kan velge).

Men - tittelen i denne bloggen sier noe om språk. Jeg tenker da på det språket som kroppen vår benytter. Vi "snakker" til andre med øynene, ansiktet hendene osv. Dette språket er vesentlig for oss alle, selv om noen ikke er oppmerksom på det og ikke benytter det aktivt. Det er likevel viktig for de fleste av oss å kunne tolke eller forstå det som ikke blir sagt med ord. Ord utgjør faktisk bare omkring en tredjedel av den kommunikasjonen vi har med hverandre....

Eksempel. Du spør en venn det vanlige spørsmålet: "Åssen går det med deg". Svaret du får er sikkert "Bare bra". Samtidig kan du legge merke til - gjerne ubevisst - at det er "noe" som ikke stemmer. Den som sier "bare bra" med munnen sier kanskje noe helt annet med kroppen. Hva skal du da tro på?  Kroppen, selvfølgelig!  De fleste av oss kan si usannheter, men nesten ingen kan lyve med kroppen. Ofte er det viktig, ja noen ganger til og med avgjørende, å vite om vi blir presentert for sannhet eller bløff.

Et annet eksempel: Du er på et marked og en selger forteller om alle fordelene med produktet sitt. Du stiller kanskje noen spørsmål, og får sannsynligvis svar som skal overbevise deg om å handle. Er du trent i å "lese" hva selgerens kropp sier, så vil du kanskje kjenne at "noe" ikke stemmer helt. Du velger derfor å ikke handle.

Kan bruk av mobiltelefon påvirke vår evne til å forstå andres kroppsspråk? Jeg tror det. Med masse trening i å kommunisere uten å ha kontakt med fysiske mennesker vil vi gradvis bli mindre dyktige til å forstå dette språket. Resultatet kan være at vi går glipp av informasjon som er viktig for oss.

En annen side av denne elektroniske kommunikasjonen er at hjernen vår hele tiden forsøker å tolke det vi hører eller leser. Når vi ikke har tilgang til kroppsspråket vil hjernen lett begynne med feiltolking og ofte også med "katastrofetolkning". Det som var ment som en spøk kan lett tolkes som alvor når vi ikke har den ekstra informasjonen som vedkommendes kroppsspråk gir oss.

Så - logg av. Legg bort telefonen når den ikke er HELT nødvendig.
Jeg er ganske sikker på at livet blir litt bedre da.

Synspunkter?