onsdag 8. september 2021

Angst og frykt

I TV-programmet "Lindmo" den 27. september 2019 kom Morten Harket med en interessant uttalelse i forbindelse med en artist som følte seg usikker på fremtiden.

"Husk, angsten har alltid feil, men frykten har alltid rett".

Etter å ha jobbet noen år med å hjelpe folk som "har møtt veggen" til bl. a. å uttrykke følelser var denne beskrivelsen svært treffende. Jeg har jo forsøkt å fortelle klienter det samme, men som regel med mange flere ord.

Å skille begrepene angst og frykt er ikke veldig vanlig. Et søk på Wikipedia blander sammen angst og frykt og beskriver begge deler som indre uro. Andre nettsteder ser også ut til å blande disse begrepene.

Da Dr. John Eaton, som er psykolog (han sier selv at han var psykolog...) utviklet Reverse Therapy var det helt naturlig og nødvendig å skille frykt og angst.  Jeg skal forsøke å forklare nærmere.....

Kroppen vår har en "intelligens" som har som oppgave å beskytte oss mot fare og skade og hjelpe oss til å få dekket behovene våre på en god måte. John Eaton kaller denne intelligensen for "Bodymind". For å gjøre dette benytter kroppen følelser og fornemmelser. De forskjellige følelsene som vi kan kjenne er egentlig beskjeder eller oppfordringer fra kroppen vår om å innrette oss slik at vi har det bra. Vi har det bra bare NÅ. Derfor er meldingene fra kroppen knyttet til det øyeblikket vi befinner oss i - nå.

For eksempel:
Glede  -  oppmuntrer oss til å gjøre mer av det vi holder på med - nå
Frykt   -  oppmuntrer oss til å ta vare på oss selv, finne ut av vanskelige ting, dele store oppgaver i mindre biter eller be om hjelp fra andre.
Sinne  -  oppmuntrer oss til å passe på rettighetene våre.
Frustrasjon  -  oppmuntrer oss til å gjøre andre ting eller gjøre ting på en annen måte.

Hvis vi skulle få en svært vanskelig oppgave som må løses vil vi trolig føle frykt - altså en oppmuntring om å lære det som er nødvendig for å løse oppgaven, kanskje dele den i mindre biter og kanskje søke hjelp til å få løst oppgaven på en god måte.

Fornuften vår, tankene våre er den andre intelligensen vi er utstyrt med - med John Eatons ord: Headmind.. Denne intelligensen har alle oppskriftene som vi har fått inn fra omgivelsene våre, og hjelper oss til å fungere sosialt, i jobb, i familie osv. Fornuften hjelper oss også til å planlegge hva vi skal foreta oss i fremtiden, og den har mange minner om ting som har skjedd tidligere. Den er altså uavhengig av tid.

Om vi får den nevnte oppgaven og ikke gjør som frykten oppmuntrer oss til, så vil fornuften vår lett begynne å lage skrekk-bilder av hva som kan skje om vi ikke klarer oppgaven. Fornuften lager bilder av den ene krisesituasjonen etter den andre. Kanskje henter den inn inntrykk fra tidligere situasjoner der vi ikke har klart å leve opp til de oppskriftene som omgivelsene har gitt oss.
Disse skrekkfilmene hjelper oss ikke til å løse problemet. Snarer tvert imot. Vi kan bil rastløse, irritable, miste initiativ og overskudd osv. Angsten som vi da har hjelper oss ikke, og den har, som Morten Harket sa det, feil.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar