fredag 3. desember 2010

Gjør meg frisk!

Jeg har sett disse ordene i ulike sammenhenger - ofte i sammenheng med "den mystiske sykdommen", ME. Aviser, TV og radio presenterer fra tid til annen mennesker som sliter med denne og andre, lignende sykdommer. De er fortvilte og frustrerte og har bare ett ønske - å bli friske.

Jeg møter noen få av dem - ansikt til ansikt når de starter med Reverse Therapy. Noe få - fordi de aller fleste jeg møter har akseptert at de selv må gjøre en jobb - kanskje en stor jobb. Det forsøker jeg, etter beste evne, å hjelpe dem til å klare.

Av og til funderer jeg på om det flotte helsevesenet som vi stort sett har her i landet - godt hjulpet av TV, radio og aviser har forandret oss. Har massemedia forledet oss - bort fra at vi selv har hovedansvaret for våre liv og vår helse, til at det er andres - legens eller helsevesenets - ansvar å sørge for at vi er friske?

Ofte kan legen hjelpe med å stille diagnose og skrive resept på medisiner. Noen ganger finnes ikke medisiner, og noen ganger gir medisinene så sterke bivirkninger at det nesten er bedre å være syk - eller gjøre noe annet for å bli frisk. En god venn opplevde dette for en tid siden. Han hadde altfor høyt kolestrolnivå og følte seg ofte nedstemt. Kolestrolmedisinene ga imidlertid så sterke bivirkninger at han valgte å slutte. Han bestemte seg også for å gå ned i vekt og å komme i bedre fysisk form. Nå, snart ett år senere, sykler han flere timer hver uke, spiser lav-karbo mat og har gått ned flere kilo. Dessuten føler han seg frisk! Ved siste kontroll hos legen fikk han spørsmål: Hva i all verden har du gjort? Alle verdiene dine er fine!

Ikke alle skal begynne å trimme eller kaste seg over ulike dietter eller forandre livet slik andre forteller at de burde gjøre. Det aller viktiste er - som alltid - å lytte til, forstå og følge den veiledningen ens egen kropp gir i form av symptomer og fornemmelser....

Det er altså - slik jeg ser det og har observert det - hver enkelt av oss som kan gjøre noe med vår egen situasjon - også når deg gjelder helse. En som er flinkere enn meg til å formulere seg har satt andre ord på dette - gamle, gode Arne Garborg i diktet "Um Pengar":

Ein kan kjøpa seg
mat, men ikkje mathug
dropar, men ikkje helsa,
mjuke sengjer, men ikkje svevn
lærdom, men ikkje vit
stas, men ikkje venleik
glans, men ikkje hyggje
moro, men ikkje gleda
kammeratar, men ikkje venskap
tenarar, men ikkje truskap
graae haar, men ikkje æra
rolege dagar, men ikkje fred
Skalet av alle ting kan ein faa for pengar
Men ikkje kjernen; den er ikkje for pengar fal 

(fal=til salgs)