søndag 28. november 2010

Opmerksomhet

For et par uker fikk den yogaklassen jeg går i en hjemmelekse - et par, tilsynelatende enkle oppgaver. Den ene av disse var: "Legg merke til hvordan dere går".

I Yoga er det viktig å være oppmerksom på de ulike reaksjonene i kroppen - både under aktivitet og hvile. Dette bidrar til å holde fokus på hvor kroppen setter grenser, hvordan muskler spennes og gir slipp på spenninger og hvordan det er å utfordre sine egne oppfatninger. For å si det på en enklere måte - det er viktig å ha oppmerksomheten på det som skjer i øyeblikket - NÅ!

I dagene som fulgte har jeg flere ganger forsøkt å legge merke til hvordan jeg går - og oppdaget at det er skikkelig krevende! Det går greit å registrere at jeg flytter føttene, overfører vekt fra det ene benet til det andre, kjenner vinden i ansiktet, blir oppmerksom på at tærne er kalde osv. Etter en kort stund - ofte bare noen få sekunder, eller kanskje et minutt eller to - er imidlertid tankene et helt annet sted. Jeg tenker på noe jeg har gjort, hva jeg skal gjøre snart eller tankespinn om hva jeg burde ha sagt eller gjort i en tenkt situasjon. Jeg er med andre ord IKKE tilstede og er IKKE oppmerksom på hvordan jeg går.

Når jeg jobber med klienter er oppmerksomhet på det som skjer i øyeblikket helt avgjørende for oss begge. Klienten skal forsøke å legge merke til fornemmelser og følelser i sin egen kropp i ulike situasjoner og benytte disse som sin viktigste veileder. Som terapeut må jeg legge merke til også hva som ikke blir sagt, måten ting sies på, kroppsspråk osv. for å kunne hjelpe klienten til å komme videre i prosessen. Å trene på best mulig oppmerksomhet er derfor avgjørende.

I Reverse Therapy benytter vi noen enkle teknikker for å 'roe ned' tankespinnet fra en aktiv Headmind. Å legge merke til sine egne føtter eller sin egen pust kan ofte være nok til å holde oppmerksomheten på det som skjer i kroppen - kjenne sinne, frustrasjon, glede og sorg - oppmuntringer fra kroppen som ikke må drukne i "støy" fra en aktiv Headmind.

Gjør gjerne et forsøk - legg merke til hvordan du går!

When we first attempt to stillness and silence, it is amazing - all there is is hearing yourself think, and it can be louder, and more disturbing and distracting than any external noise.
Jon Kabat-Zinn

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar