mandag 28. mars 2011

Merkelapper

Vi har en tendens til å benytte "merkelapper" på ulike ting og tilstander. Disse merkelappene ser ut til å påvirke måten vi tenker og reagerer på.  Spørsmålet jeg stiller meg er om disse merkelappene egentlig er nyttige - om de bidrar på en positiv måte til ett eller annet, eller om de i mange tilfeller har motsatt virkning.

Hva gjør det for eksempel med en person hvis vedkommende får en ME-diagnose? Bidrar denne merkelappen til noe positivt, noe negativt eller kanskje begge deler? Hvilken forskjell gjør det for en person om merkelappen i steden er "utbrent" eller "binyretretthet"?

En annen merkelapp som benyttes og diskuteres heftig (bl. a. innenfor ME-miljøet) er psykisk sykdom eller psyko-somatisk sykdom. Hva gjør en slik betegnelse med en person som blir merket som psykisk syk? Hva er egentlig en psykisk sykdom? Er du f. eks. psykisk syk dersom du har lært å tenke og vurdere på en måte som ikke er helt bra for deg eller på en måte som skiller seg en del fra andre mennesker?

Hvorfor skal forresten sykdommer grupperes på denne måten? Vil det kunne gi et bedre bilde av en sykdomssituasjon om mennesket ble betraktet som en hel, komplett enhet, og vil det være lettere å se hvordan ting egentlig henger sammen?

Dette ble mange spørsmål som jeg vil forsøke å svare litt på i kommende innlegg. Jeg tar gjerne imot kommentarer om dette!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar