tirsdag 5. april 2011

Uskydig dømt

I går, den 4. april 2011, ble jeg dømt. Det ble du også, selv om du sikkert ikke har merket det enda. Kanskje kommer ingen av oss noen gang til å merke det, og dette er en del av problemet.

Både du og jeg ble dømt til livsvarig brev- og besøkskontroll !

Et flertall i Stortinget har vedtatt at vi alle skal utsettes for denne kontrollen - selv om de aller fleste av oss er lovlydige og stort sett snille mennesker. Begrunnelsen for denne dommen er at det skal bli mindre kriminalitet og at de som gjør eller planlegger kriminelle handlinger lettere skal kunne tas.

Er det så farlig da, jeg har jo ingen ting å skjule, er ett av motargumentene. Nettopp! Vi har ingen ting å skjule, og derfor er det helt unødvendig og urimelig at vi dømmes til brev- og besøkskontroll.

Men dette kan bidra til å oppklare eller forhindre forbrytelser....   De har laget statistikk på dette bl. a. i Tyskland der denne ordningen har vært i bruk en stund. De konkluderer med at den ikke har noe å si for kriminaliteten. Dessuten - hvorfor henlegges utallige saker med kjent gjerningsperson med begrunnelse "manglende kapasitet"? Det ser ikke ut til at det er mer informasjon som trengs for å domfelle flere forbrytere.

Det offentlige (?) skal passe på at innsamlede data ikke misbrukes... Kan vi stole på et slikt utsagn så lenge det offentlige (som skal ha ansvaret for denne ordningen) f. eks. ikke sletter innsamlede DNA-prøver slik loven forutsetter og til stadighet bryter ulike lover (bl. a. i helsevesen og andre institusjoner)?

Alt som samles inn av data skal lagres på en sikker måte...  Dette er bare tull. Om noen vil få tak i denne informasjonen, så vil de klare det. Hvordan fikk forresten WikiLeaks tak i den hemmelige informasjonen som de har publisert?

Kan vi stole på politikere som i valgkampen snakker om personlig frihet og er imot denne ordningen og nå plutselig gjør noe helt annet? Det er bl. a. slike politikere som skal bestemme hvordan innsamlede data skal brukes en gang i fremtiden...

La meg til slutt ta med et par passende sitater:

Grunnloven § 102: "Hus-Inkvisitioner maa ikke finde Sted, uden i kriminelle Tilfælde". 

Benjamin Franklin: "Any society that would give up a little liberty to gain a little security will deserve neither and lose both." Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar