fredag 24. mai 2013

Å lære av erfaringer - eller gjenta ting som ikke fungerer

Vammafossen, Glomma - 2800000 liter vann pr. sek. (24.5.13)
Utbygget med respekt for naturkreftene for ca. 100 år siden
De fleste av oss lærer av det vi gjør, både når vi lykkes og når vi ikke gjør det. Etter hvert har vi fått på plass store mengder oppskrifter og regler (også kalt erfaring) som vår fantastiske Headmind benytter utallige ganger hver dag.

Noen ganger passer imidlertid ikke de oppskriftene vi har, og det er nødvendig å finne nye eller endre eksisterende regler. Det blir altså nødvendig å utfordre seg selv - sitt eget tankemønster - og finne nye måter å gjøre noe på eller måter å være på. Dette er en krevende prosess som ofte krever hjelp utenfra.

For et par år siden - i april 2011 - skrev jeg litt om dette  med tittelen "Oppskrifter som ikke fungerer"

Jeg har tenkt på dette de siste dagene når jeg ser de triste bildene fra flommen i Gudbrandsdalen. Naturen har vist hvor mektig den er, og at menneskelig kraft ikke har mye å stille opp om vi prøver å trosse den. Men - noe lignende skjedde både i 2011 og i 1995. Begge gangene forårsaket vannet store ødeleggelser. Likevel ser det ut til at de som bestemmer hvor det skal bygges hus, veier og jernbane fortsatt bruker oppskriftene fra før 1995. Det bygges der naturen tidligere - klart og tydelig - har sagt at "der er det ikke bra å bygge".

Jeg så for noen år siden et flommerke i Glomma ved Elverum. Høyeste vannstand var tydelig avmerket. I nærheten lå et ganske nytt boligfelt - lavere enn flommerket..... Tydeligvis noen som ikke tok seg bryet med å justere oppskrifter.

Et tredje eksempel har jeg fra Trollstigen i Møre og Romsdal, der jeg vokste opp. På 1950-tallet bygget Televerket en telefonlinje med stolper og luftstrekk over fjellet fra Valldal til Åndalsnes. Ingeniørene valgte hvor linja skulle gå ut fra sine kart og ideer. De ville ikke høre på folk som hadde levd i fjellet der i årevis og visste hvor snøskredene pleide å komme. Hver eneste vinter ble linja ødelagt av snøskred. Til slutt måtte ingeniørene i Televerket endre oppskriftene sine og kjentfolk ble spurt om råd. Arthur, som bodde lengst oppe i dalen tok med seg ingeniørene og viste dem hvor hver enkelt stolpe burde stå. Linja ble bygget på nytt - og stod trygt og godt i årevis etterpå.

Er det så en "moral" i dette?  Ja, jeg håper det. Det kan være lurt å spørre seg selv (eller andre) - fungerer den måten jeg gjør dette på slik jeg ønsker? Hvis ikke - finn en annen oppskrift og bruk den!


Insanity: doing the same thing over and over again and expecting different results.
Albert Einstein

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar